Các thông tin về gọi vốn cộng đồng: Lời khuyên về hậu cần kho vận cho chiến dịch của bạn

Các thông tin về gọi vốn cộng đồng: Lời khuyên về hậu cần kho vận cho chiến dịch của bạn

Khi bạn đã tiến hành gây quỹ và xây dựng hệ thống kinh doanh thành công, sản phẩm của bạn đã được sản xuất và sẵn sàng để gửi đi. Không khó để bạn tự thực hiện các đơn đặt hàng, tuy nhiên nó lại lấy đi rất nhiều thời gian và nguồn lực từ đội ngũ nhân viên của bạn, và...