Các thông tin về gọi vốn cộng đồng: Lời khuyên về hậu cần kho vận cho chiến dịch của bạn

Các thông tin về gọi vốn cộng đồng: Lời khuyên về hậu cần kho vận cho chiến dịch của bạn

Khi bạn đã tiến hành gây quỹ và xây dựng hệ thống kinh doanh thành công, sản phẩm của bạn đã được sản xuất và sẵn sàng để gửi đi. Không khó để bạn tự thực hiện các đơn đặt hàng, tuy nhiên nó lại lấy đi rất nhiều thời gian và nguồn lực từ đội ngũ nhân viên của bạn, và...
Thông tin về kêu gọi đầu tư: Lời khuyên cho việc vận chuyển trong chiến dịch của bạn

Thông tin về kêu gọi đầu tư: Lời khuyên cho việc vận chuyển trong chiến dịch của bạn

Kêu gọi đầu tư hậu cần kho bãi: 1. Bạn cần nghĩ gì trước khi bắt đầu kêu gọi đầu tư?   CBIP đã làm việc với nhiều khách hàng để cùng họ thực hiện thành công quãng đường cuối cùng trong hành trình kêu gọi đầu tư, góp phần truyền tải những thành công đã đã cam kết trước...