5 cách để tiết kiệm khi gửi hàng

5 cách để tiết kiệm khi gửi hàng

5 cách để tiết kiệm khi gửi hàng 1. Đóng gói hàng hóa Lô hàng càng nhỏ và nhẹ, thì bạn sẽ phải trả ít tiền hơn. Hầu hết các đơn vị vận tải tính phí theo trọng lượng và kích thước hàng hoá, vì vậy hãy chọn một hộp bọc phù hợp với kích thước gói hàng của bạn. Hàng hóa...